Łatka na głodny brzuszek

O programie

Zwalczanie problemu niedożywienia wśród dzieci to jedna z misji naszej fundacji. Dlatego w pierwszej połowie 2013 roku, zrodził się pomysł zorganizowania akcji "Łatka na głodny brzuszek", w ramach której dofinansowujemy posiłki dla dzieci w szkołach na terenie powiatu cieszyńskiego. Dofinansowanie do posiłków rozumiane jest jako pokrycie 100% kwoty za obiad według obowiązującego cennika placówki na dzień zawarcia umowy. Program przeznaczony jest dla dzieci z rodzin ubogich, które nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej.

Rozwój programu

Realizację programu "Łatka na głodny brzuszek" rozpoczęliśmy początkiem kwietnia 2013 roku przy współpracy ze szkołami podstawowymi. Początkowo obejmował on tylko szkoły znajdujące się na terenie miasta Cieszyn. Pierwszy miesiąc przyniósł efekt w postaci 640 sfinansowanych obiadów. W kolejnym miesiącu ilość obiadów sięgnęła liczby 822 posiłków. Wówczas z obiadów korzystało 46 podopiecznych.

Okres wakacyjny w dużej mierze poświęciliśmy na rozeznanie tematu wśród innych szkół na terenie powiatu cieszyńskiego. Z miesiąca na miesiąc docierały do nas sygnały o coraz większej ilości dzieci wymagających wsparcia w zakresie dożywiania.

Rok szkolny 2013/2014

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ruszyła druga edycja akcji "Łatka na głodny brzuszek", w której dołączyły do nas kolejne szkoły z powiatu cieszyńskiego. Od września 2013 r. z dożywiania w ramach programu korzysta 78 podopiecznych Fundacji. Co w skali powiatu cieszyńskiego stanowi pokrycie zaledwie 11,2% * faktycznego zapotrzebowania dzieci. Dokładamy wszelkich starań, aby ilość finansowanych obiadów sukcesywnie się powiększała a dzieci, wymagające wsparcia w tym zakresie uzyskały odpowiednią pomoc.

Zapraszamy do zapoznania się z listą szkół, które otrzymały dofinansowanie do posiłków w ramach programu "Łatka na głodny brzuszek".

Informacje dla szkół

Warunkiem udziału w programie dożywiania jest dostarczenie przez Placówkę wypełnionego wniosku i dostarczenie go do biura Fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura: Fundacja Łatka ul. Bestwińska 143, Bielsko-Biała 43-346. Tak niewiele czasu zajmuje wypełnienie zgłoszenia wraz z zebraniem danych o potrzebujących dzieciach. Należy pamiętać, by wnioski były kompletne i spełniały wymogi formalne.

Procedura przyznawania dofinansowania obejmuje trzy etapy:

a) ocenę formalną i merytoryczną wniosków przez koordynatora programu,
b) decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmowaną przez członków Fundacji,
c) umowę.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zazwyczaj jest przekazywana drogą mailową.

Jeżeli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, Fundacja podpisuje z Placówką umowę dwustronną, regulującą warunki otrzymania dofinansowania. Do umowy należy dołączyć listę uczniów, których dofinansowanie miałoby dotyczyć (Załącznik nr 1). Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania pozostaje bezzmienna w kolejnych edycjach programu chyba, że sytuacja danego dziecka na liście uległa znacznej poprawie bądź nastąpiły inne okoliczności wykluczające ucznia z listy (np. przeniesienie do innej szkoły). Placówki zakwalifikowane do dofinansowania zobligowane są do prowadzenia własnej dokumentacji finansowej, będącej dowodem właściwego wykorzystania przyznanych środków oraz sporządzania sprawozdań: rozliczeń miesięcznych i rocznych z przyznanych środków według tabeli rozliczeniowych (załączniki 2 i 3).

Więcej informacji znajduje się w regulaminie akcji.

Przyklej "łatkę" na głodny brzuszek!

Zachęcamy do zaangażowania się w wspieranie naszych podopiecznych, wpłacając darowiznę na konto naszej Fundacji: Nr konta bankowego fundacji : 81 1060 0076 0000 3210 0020 6017 - Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. Średnia cena obiadu w szkole wynosi ok. 3 zł., tak niewiele trzeba by zapewnić dzieciom ciepły posiłek. Ty też możesz pomóc!

Materiały do pobrania

* Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Fundację Łatka