Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży

Początek aktywności naszej Fundacji rozpoczęliśmy od działań m.in. z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Zaprosiliśmy uczniów VI klas szkół podstawowych z Cieszyna do wzięcia udziału w warsztatach psychoedukacyjnych.

Zajęcia dotyczyły tematyki komunikacji międzyludzkiej oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Uznaliśmy, że poruszenie tych kwestii może być pomocne dla młodzieży w tym wieku. Ich czynne uczestnictwo, pokazało że potrafią angażować się w pracę w grupie i dzielić swoimi odczuciami. Warsztaty odbywały się w kilkuosobowych grupach, w sumie wzięło w nich udział 80 uczniów.

Warsztat "Komunikacja Międzyludzka" zapoznawał z podstawowymi wiadomościami o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Podstawowym celem zajęć było poznanie barier komunikacyjnych (m.in. oceniania, nieżyczliwości, osądzania) a także doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych (życzliwości, autentyczności, konkretności).

Pobierz teraz [PDF]: Komunikacja międzyludzka

Warsztat "Stres" dostarczał praktycznych wskazówek, pomocnych w sytuacjach lękotwórczych (m.in. wprowadzania się w stan relaksacji, właściwego oddychania). Pokazał jak radzić sobie ze stresem, jak przezwyciężać negatywne następstwa nadmiernego stresu egzaminacyjnego itp.

Pobierz teraz [PDF]: Metody radzenia sobie ze stresem