Walka o zdrowie

Od maja 2013 rozpoczęliśmy regularne finansowanie rehabilitacji Piotrusia z Sosnowca. Po urodzeniu zdiagnozowano u niego encefalopatę niedotlenieniowo-niedokrwienną, niewydolność wielonarządową, niedokrwistość wrodzoną.
Chłopiec cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, epilepsję, małogłowie. Nie porusza się samodzielnie, nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, jest opóźniony umysłowo. Szereg deficytów występujących u dziecka wymaga intensywnej rehabilitacji wielopłaszczyznowej. W czerwcu 2012 roku poddany został operacji zwichniętego stawu biodrowego.

List, który otrzymaliśmy od matki Piotrusia był rozpaczliwym wołaniem o pomoc dla syna. Do odrobiny szczęścia potrzebują wsparcia i zrozumienia innych osób. Nie mogliśmy wobec tego przejść obojętnie. Regularna rehabilitacja, której część miesięcznego kosztu pokrywa nasza Fundacja może być drogą do lepszego życia Piotrusia.