I Konkurs Plastyczny Fundacji Łatka

Zapraszamy dzieci w wieku od 6-15 lat do wzięcia udziału w I Konkursie Plastycznym organizowanym przez Fundację Łatka z siedzibą w Cieszynie!

Konkurs plastyczny przebiega pod hasłem "Pomagam" oraz kierowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego.

Termin nadsyłania prac: do 30 września 2013.

Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni młodych uczestników a także poznanie ich punktu widzenia na wskazany temat. Prace powinny obrazować przykłady udzielania pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach.

Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace autorskie, wykonane samodzielnie, wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną.

Osoby chętne do udziału w Konkursie przesyłają prace wraz z podpisanym przez opiekuna oświadczeniem na adres siedziby Fundacji : Fundacja Łatka, ul. Bielska 206, Cieszyn, 43-400

Regulamin Konkursu znajduje się tutaj.